Sortownie surowca okrągłego

Tartak Kowal

Węzeł korowania na bazie korowarki CAMBIO 66 z pomiarem i sortowaniem kłód na cztery boksy

Tartak Adamus

Węzeł korowania z ramą wyjezdną na bazie korowarki CAMBIO 66 z pomiarem i sortowaniem kłód na cztery boksy

Tartak Kołodno

Sortownia surowca tartacznego i średniowymiarowego z manipulacją z ramą dwupłaszczyznową i wizualizacją

Tartak DMD BIS Piotrków Kujawski

Węzeł korowania na bazie korowarki cambio 66 baby rolls do surowca 1,2 m wraz z wizualizacją oraz ramą pomiarową dwupłaszczyznową i sortowaniem surowca okrągłego według średnic i długości do 4 boksów

Tartak Chynów

Pomiar i sortowanie kłód z poprzeczną piłą tarczową do manipulacji

Tartak Profil Chocielewko

Węzeł korowania na bazie korowarki CAMBIO 66 wraz z wizualizacją i pomiarem oraz sortowaniem do 4 boksów według średnic i długości

Tartak Izotonia

Sortownia surowca tartacznego z korowarką CAMBIO 66 i manipulacją

Tartak FHUT  M. Gerka

Węzeł korowania z sortownią surowca na 4 boksy rama pomiarowa dwupłaszczyznowa

Tartak Drewpol Jordanów

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz nowego programu pomiaru z wizualizacją surowca okrągłego oraz wykonanie węzła baj-pas do surowca kłodowanego