Rynny wibracyjne

Rynna wibracyjna poprzeczna

Rynna wibracyjna wzdłużna