Przenośniki zgrzebłowe (redler)

Przenośniki zgrzebłowe typu redler jednołańcuchowe, dwułańcuchowe.